Reiskosten

Reiskosten op basis van openbaar vervoer worden volledig vergoed. Taxikosten worden niet vergoed tenzij de burgemeester een functionele beperking heeft.

Dienstreizen en woon-werkverkeer

Voor het gebruik van de eigen auto mag de gemeente het maximale bedrag vergoeden dat door een werkgever onbelast per afgelegde kilometer mag worden verstrekt (0,19 cent de kilometer). Voor burgemeesters is er geen fietsvergoeding.

Burgemeesters die veel binnen de gemeente reizen (dienstreizen) met de eigen auto kunnen kiezen voor een vaste vergoeding in plaats van een vergoeding per kilometer. Dit scheelt administratieve lasten voor de gemeente en de burgemeester. De vaste vergoeding is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Voor het reizen met een dienstauto gelden aparte regels.

Terugkeer wegens dringende reden

Als de burgemeester wegens een crisissituatie (politieke crisis of calamiteit) eerder moet terugkeren van zijn vakantieadres, wordt hij schadeloos gesteld voor de kosten die hieruit voortkomen. De commissaris van de Koning kan marginaal toetsen of de reden van terugkeer van de burgemeester zodanig dringend is dat een schadeloosstelling reëel is. Of ook de extra kosten voor repatriëring van eventuele gezinsleden worden vergoed, hangt af van de omstandigheden van het geval. Deze weging wordt gemaakt door het college van B&W, niet door de commissaris van de Koning. 

Thema's