Rechtspositie

De rechtspositie van burgemeesters is grotendeels vergelijkbaar opgebouwd als de rechtspositie van de andere bestuurders op lokaal en provinciaal niveau.

Het inkomen van de burgemeester is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Burgemeesters in kleinere gemeenten krijgen soms extra salaris (opclassificatie), bijvoorbeeld omdat hun gemeente veel toeristen kent (zoals Terschelling). De burgemeester is geen rijksambtenaar maar heeft een ‘status aparte’. Hij of zij wordt benoemd door de Kroon, op voordracht van de gemeenteraad en na een voorselectie door de CdK. De gemeente betaalt het salaris van de burgemeester. Een burgemeester kan, anders dan een wethouder, geen parttime aanstelling krijgen. Hij of zij is in beginsel 24 uur per dag / 7 dagen per week in functie. 

Thema's