Waarden van het burgemeestersambt

De burgemeesters en het burgemeestersambt zijn geregeld onderwerp van publiek debat zowel nationaal als lokaal.

Hoe willen we in Nederland burgemeesters benoemen? Hoe krijgen we meer diversiteit in het burgemeesterscorps? Welke (extra) bevoegdheden moeten burgemeesters hebben? Wat is het profiel voor een nieuw aan te stellen burgemeester? Hoe functioneert de zittende burgemeester?

Mensen verwachten veel van burgemeesters. Dat ze onafhankelijk en boven de partijen staan, dat ze benaderbaar, integer en betrouwbaar zijn etc. Maar wat zit er onder al die opvattingen? Wat zijn de onderliggende waarden op basis waarvan we debatteren over de vragen hierboven?

Het NGB wil bijdragen aan een goed intern én publiek debat over vraagstukken die te maken hebben met het ambt van de burgemeester. Ook wil het NGB zijn leden (de burgemeesters dus) helpen te reflecteren op hun rol en functioneren als burgemeester. Inzicht in de onderliggende waarden die een rol kunnen spelen bij deze vraagstukken helpt hierbij.

Waarden zijn woorden voor wat mensen wensen. Het in kaart brengen van waarden geeft inzicht in deze veelal onbewuste voorkeuren en helpt zo het niveau van de publieke discussie over de rol van burgemeesters te verhogen. Wie op zoek wil naar de onderliggende waarden, moet gesprekken voeren en daarbij stevig doorvragen. Waarom vind je dat belangrijk? Waarom? Waarom?

De Argumentenfabriek heeft in opdracht van het NGB in het Waardenboek van het burgemeestersambt, in kaart gebracht welke waarden mensen belangrijk vinden voor het burgemeestersambt.

Thema's