Proportionaliteit en subsidiariteit

Bij de toepassing van de bevoegdheden gelden altijd de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Wordt de inzet van de bevoegdheid gerechtvaardigd door het daarmee beoogde doel? En is het mogelijk het doel met minder vergaande middelen te bereiken? In de juridische wereld zijn proportionaliteit en subsidiariteit twee centrale begrippen; ze worden vaak in een adem met elkaar genoemd. Zo is het bijvoorbeeld disproportioneel en in strijd met het subsidiariteitsbeginsel om een café voor drie maanden te sluiten, op basis van een eenmalige overtreding van de terrasvergunning. Een boete lijkt in dat geval passender.

Proportionaliteit en subsidiariteit worden ook geschonden als een langdurig gebiedsverbod voor de gehele gemeente wordt opgelegd aan iemand die in de gemeente woonachtig is en die zelf slachtoffer is van bedreigingen.

Thema's