Openbare Orde en Veiligheid

Begin 2021 heeft het NGB het herziene zakboek uitgebracht over de openbare orde en veiligheid (OOV) bevoegdheden van burgemeesters.

Deze publicatie geeft de burgemeester, de locoburgemeester en zijn ambtelijke ondersteuning een beknopt en praktisch overzicht van de actuele bevoegdheden op het gebied van de openbare orde en veiligheid. De bevoegdheden zijn voorzien van casuïstiek, zodat de werking ervan in de praktijk helder wordt. 

Het Zakboek openbare orde en veiligheid (2021) is hier te downloaden. 

Thema's