Weerbaar bestuur

Politieke ambtsdragers kunnen te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. En dat terwijl het voor bestuurders van groot belang dat ze hun ambt veilig kunnen uitoefenen.

Wilt u als burgemeester weten hoe u uw eigen veiligheid én die van uw organisatie kunt vergroten? Het Netwerk Weerbaar Bestuur ondersteunt u door diverse handreikingen, protocollen, scans en persoonlijke ondersteuning aan te bieden. Ook is het mogelijk om bij verschillende partners trainingen te volgen. Het NGB is partner van het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Heeft u zelf te maken gehad met bedreiging of intimidatie? Praat erover, meld het intern of extern, en zoek hulp als u daar behoefte aan heeft. Het Ondersteuningsteam weerbaar bestuur, waarin ook collega-bestuurders zitten die hetzelfde hebben meegemaakt, kan u daarbij helpen.  Bel 070-3738314.

 

Meer informatie?

Kijk op de site van het Netwerk Weerbaar Bestuur: www.weerbaar-bestuur.nl.

Thema's