Competenties

Iedere profielschets bevat een overzicht van de competenties die worden gevraagd van de nieuwe burgemeester. Het is aan de gemeenteraad zelf hoe het competentieoverzicht eruitziet.

Hierover maakt de gemeenteraad in het profiel bewuste keuzes.

Basiscondities

Een competentieoverzicht maakt ten eerste duidelijk wat altijd van een burgemeester wordt verwacht. Dit zijn de vijf basiscondities. Een burgemeester is altijd:

  1. Integer
  2. Herkenbaar
  3. Onafhankelijk
  4. Verbindend
  5. Stressbestendig

Bestuursvaardigheden

In de profielschets staan naast de basiscondities ook de belangrijkste vaardigheden van de nieuwe burgemeester. De keuze voor de gewenste bestuursvaardigheden wordt bepaald door de gemeenteraad. Voorbeelden van bestuursvaardigheden zijn: Daadkracht, communicatievaardigheden en deskundigheid.

Persoonlijkheidsstijlen

Ten derde maakt het competentieoverzicht duidelijk welke persoonlijkheid of persoonlijkheidskenmerken passen bij de gezochte nieuwe burgemeester. Elke persoon heeft een persoonlijke stijl. Een persoonlijke stijl is het gedrag waarop iemand altijd zal terugvallen en die hij of zij in aanleg vertoont. Een gemeenteraad kan in de profielschets bijvoorbeeld aangegeven dat zij vooral een pragmatische burgemeester zoekt, of een burgemeester die vooral procesmatig stuurt

Voor een uitgebreid overzicht en omschrijving van het competentieoverzicht zie de Handreiking burgemeesters (2020).

Thema's