Publicaties & Handreikingen

Onderstaande uitgaves zijn publicaties van anderen dan het NGB, maar wel relevant voor het burgemeestersambt.

Om zeker te weten dat u de laatste versie van de publicaties te pakken heeft, adviseren we u bij twijfel even de site van de schrijver c.q. uitgever te raadplegen.

Downloaden

 • Crisiscommunicatie: Communiceren begint met luisteren, omgevingsanalyse bij crises | 2014

  Een brandweerauto in de straat. Een rookwolk boven de stad. Een rood‐wit lint op het plein. Wat is er aan de hand? Dat is de eerste vraag die mensen stellen in roerige tijden. In deze bundel geven we houvast hoe we antwoord kunnen geven op die vraag. Door de luiken open te gooien en de buitenwereld naar binnen te halen, verneemt het crisisteam de vragen die er leven, de zorgen die mensen hebben en de emoties die daarmee gepaard gaan. Dit proces, waarin de omgeving wordt gescand, heet 'omgevingsanalyse'. Daarna kan de communicatiediscipline aan de slag met het formuleren van antwoorden, om vervolgens op de juiste toon te reageren.  

  In deze bundel komen alle verschillende aspecten van de 'omgevingsanalyse' aan bod. Het idee voor de bundel kwam voort uit de Leergang Omgevingsanalyse, die V&R sinds 2015 verzorgt.

  Tim Van Achte (PM), Dianne Deurloo (V&R), Anne‐Marie van het Erve en Frank Vergeer (Inconnect), Wouter Jong (NGB), Niels Loeffen, Tim Reefman (HowAboutYou), Frank Regtvoort (Novis Competence Center) en Ina Strating (Communicatiezorg)

 • Staat van het burgemeestersambt: Majesteitelijk & Magistratelijk I 2014

  De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur verzamelde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie breed empirisch materiaal over Nederlandse burgemeesters en hun ambt.

 • Loco voor de leeuwen I 2018

  Crisiservaringen van locoburgemeesters

 • Leiderschap bij crises. Een onderzoek naar de rol van burgemeesters (samenvatting) | 19 dec. 2019

  Op 19 december 2019 verdedigde Wouter Jong zijn dissertatie aan de Universiteit Tilburg. Het thema van het onderzoek was de rol van burgemeesters bij crises, met een specifieke focus op de communicatieve rol richting de samenleving en de ondersteunende rol richting getroffenen en nabestaanden van rampen en crises. De Nederlandstalig samenvatting vindt u hier. 

 • Inzicht in (de)polarisatie | 1 okt. 2019

  Deze handreiking is bedoeld voor gemeentelijke bestuurders, ambtenaren en communicatieadviseurs. We
  nemen u mee in de algemene dynamiek van polarisatie (Deel I) en we geven u een tweetal kaarten die u in staat stellen om polarisatie in uw gemeente in beeld te brengen (Deel II). Vervolgens beschrijven we de opties, valkuilen en houvasten om uzelf bewust (als burgemeester) te kunnen positioneren in het spanningsveld van polarisatie. We sluiten af met de vraag hoe een dialoog kan worden vormgegeven en bieden daarvoor een extra kaart aan (Deel III). Tot slot bieden we suggesties die dienen om (de)polarisatiestrategie te waarborgen binnen uw gemeente (Deel IV).

 • Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid | 18 dec. 2020

  De handreiking burgemeesters wil met praktische ondersteuning bijdragen aan de kwaliteit, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en het maatwerk van procedures rond benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming en afscheid nemen van burgemeesters. In de handreiking is er nadrukkelijk aandacht voor de bevordering van diversiteit binnen de groep die het ambt bekleedt en in de doelgroepen die met deze procedures te maken hebben.

 • Handreiking integriteit politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen I 2021

  Deze modelgedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. De handreiking integriteit van politieke ambtsdragers uit 2016 is geactualiseerd.

  In de geactualiseerde handreiking is:

  • Een nieuw hoofdstuk opgenomen over de werving en selectie van politieke ambtsdragers 
  • De tekst van de handreiking en modelgedragscodes toegespitst op de hedendaagse praktijk

  De handreiking integriteit van politieke ambtsdragers is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. 

 • Wat polariseert en wat depolariseert? | 8 dec. 2021

  Met het oog op de te handhaven coronamaatregelen, de daaraan gekoppelde maatschappelijke onrust en de jaarwisseling heeft polarisatiedeskundige Bart Brandsma de Handreiking 'Wat polariseert en wat depolariseert' opgesteld. U vindt hierin onder meer praktische handvatten voor communicatie vanuit uw gemeente. Deze handreiking aan burgemeesters geeft duiding aan een aantal nationale polariserende ontwikkelingen en een advies op (gezamenlijke) strategie. Iedere burgemeester voor zich werkt uiteraard in een eigen lokale context zijn of haar strategie uit, afgestemd op de lokale ‘kaart’, maar draagt daarmee ook bij aan een optelsom; de landelijke gevoelsdynamiek. Lokale incidenten en/of interventies van een burgemeester kunnen zomaar de landelijke dynamiek doen kantelen, zoals landelijke ontwikkelingen ook zomaar de lokale wij-zij-stemming kunnen versterken of zelfs de aanzet geven voor incidenten.