Mindmaps

Het NGB heeft samen met diverse partijen een aantal mindmaps ontwikkeld. Mindmaps richten zich op kleine(re) incidenten met een grote, lokale en maatschappelijke impact.

Het zijn visuele instrumenten die in één oogopslag weergeven hoe in die gevallen de bevoegdheden zijn verdeeld, wat de aandachtspunten zijn voor de burgemeester, gemeente en andere partners in het veld en welke positie de burgemeester kan innemen. Waar mogelijk zijn eerdere crisiservaringen van collega-burgemeesters in de mindmap verwerkt. Alle mindmaps kunnen van deze site gedownload worden. Geprinte exemplaren kunnen worden verkregen via het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).

Downloaden

 • Mindmap sociale drama's

  Samen met het IFV heeft het NGB een mindmap ontwikkeld waarin de aandachtspunten voor grip-0 situaties zijn samengevat. Het zijn de incidenten met een relatief grote impact op lokaal niveau, zoals zinloos geweld, gezinsdrama's, geruchtmakende moorden en zedenzaken. De aandachtspunten zijn grotendeels gebaseerd op de ervaringen van burgemeesters die met dergelijke situaties te maken hebben gehad. 

 • Mindmap drinkwaterincidenten

  Onder leiding van VEWIN, de branchevereniging voor drinkwaterbedrijven, hebben NGB, IFV en het Crisis Support Team een mindmap ontwikkeld over drinkwaterincidenten. Het geeft weer hoe de bevoegdheden liggen tijdens dergelijke incidenten, aan welke maatregelen kan worden gedacht en hoe de communicatie verloopt.

 • Mindmap infectieziekten | 2014

  Onder leiding van het RIVM hebben het NGB en IFV samengewerkt om een mindmap te maken over infectieziekten. Het beschrijft de bevoegdheden bij verschillende typen van infectieziekten.

 • Mindmap veiligheid in het sociale domein | 2015

  Naast de crisisgerelateerde mindmaps heeft het NGB samen met de VNG ook een mindmap laten ontwikkelen over de decentralisaties. Hierin staan de voornaamste thema's, aandachtspunten, rollen van burgemeesters en wettelijke kaders in het sociale domein.

 • Mindmap chemische incidenten | 2016

  In een samenwerking van RIVM, IFV en NGB is een mindmap ontwikkeld, waarin de afwegingen staan bij incidenten met chemische stoffen.

 • Mindmap terrorisme gevolgbestrijding | 2017

  Het NGB heeft in samenwerking met het NCTV, Defensie, KMAR, Nationale politie, Veiligheidsregio’s G4, GGD/GHOR, IFV gewerkt aan een mindmap voor burgemeesters over terrorismegevolgbestrijding. Deze mindmap is opgedeeld in een passieve zijde (links) waar het krachtenveld wordt geïllustreerd en een actieve zijde (rechts) waar de burgemeester rekening mee moet houden en informatie kan vergaren.

 • Mindmap van opnamewet naar verplichte zorg | 2019

  Op 1 januari 2019 is de wet BOPZ vervangen door de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de wet zorg en dwang (Wzd) en de wet forensische zorg (Wfz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee. In samenwerking met burgemeesters en partners in het zorg en veiligheidsdomein is de mindmap Van opnamewet naar verplichte zorg ontwikkeld. Deze mindmap is een bestuurlijk handelingskader voor burgemeesters waarin in één oogopslag de veranderingen, de bevoegdheden en partners in het zorg en veiligheidsdomein staan.

 • Mindmap nucleaire incidenten | 2020

  Onder de vlag van de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is met RIVM, ministerie van JenV, IFV, veiligheidsregio's en NGB een mindmap gemaakt over de taken en bevoegdheden bij grote en kleine nucleaire incidenten.

 • Mindmap Hoogwater en Overstromingen | 2 dec. 2021