Work life balance

  ,

Verhoog verantwoord uw productiviteit. Bent u de burgemeester die als één van de eersten op het gemeentehuis is en die als laatste vertrekt?

Werkt u tijdens de lunch door of sluit u de lunch zelfs over? Vindt u het logisch uw email te checken terwijl u op vakantie bent. 65 % van de leidinggevenden geeft aan nog steeds te werken als ze op vakantie zijn en vinden dat ook normaal (Careerbuilder, 2014). Herkent u zich in bovenstaand voorbeeld? De gezondheidsgevolgen van workaholic gedrag, zoals een verhoogd stress niveau en slaaptekort zijn niet gering.

Inhoud

Het vinden van een goede balans tussen privé en werk is niet altijd eenvoudig voor burgemeesters. Het werk vraagt veel tijd en het lijkt wel of de werkdag nooit eindigt. De werkdruk neemt steeds meer toe. Dat kan spanningen opleveren in relaties, gezondheid en werkplezier. In deze workshop krijgt u inzicht in uw eigen work life balance. Tevens worden u tools aangeboden om deze balans te herstellen als deze is verstoord.

Resultaat

  • U krijgt inzicht in uw eigen work life balance;
  • U heeft kennis van inzichten over verhoogde stress en de consequenties;
  • U krijgt praktische tips om uw work life balance te optimaliseren.