Webinar 2: De Terreurspiraal / Veiligheid, vrede en verhoudingen in de lokale samenleving

  ,

Twintig jaar geleden gebeurde er iets dat de wereld ingrijpend zou veranderen: met het instorten van de Twin Towers werd terrorisme bestempeld tot gevaar nummer één. De dreiging werd zo sterk gevoeld dat men overging op drastische maatregelen, waarbij vele miljarden euro’s werden uitgegeven en burgerlijke vrijheden werden ingeperkt.

In westerse landen zoals Nederland is de kans om bij een terreuraanslag om het leven te komen in werkelijkheid echter erg klein, wat leidt tot vragen over de proportionaliteit van alle maatregelen. Ook bij de effectiviteit van maatregelen zijn er vraagtekens te plaatsen:

  • Veel harde maatregelen hebben terrorisme juist in de kaart gespeeld: terroristen hebben de aandacht gekregen die ze willen en zijn in staat gesteld om de overheid als onderdrukker af te schilderen.
  • Contra-terroristisch geweld elders in de wereld heeft de gemoederen verhit en heeft op zijn beurt weer nieuw geweld uitgelokt.

Ook pogingen om radicalisering in een vroeg stadium aan te pakken zijn niet zonder problemen. Dergelijke preventieve pogingen gaan er vanuit dat radicale opvattingen al potentieel gevaarlijk zijn omdat er een lineair proces zou zijn van radicalisme in opvattingen naar geweld. Dit is echter een aanname die door onderzoek wordt tegengesproken.

 In de praktijk kan zulk preventief beleid stigmatiserend en soms zelfs radicaliserend werken. Er is al met al sprake van een 'terreurspiraal': overheidsmaatregelen en terrorismegeweld jagen elkaar aan. Hoe komen we daaruit? Is een ander contra-terrorismebeleid mogelijk? Wat is de optimale mix van hard (repressief) en zacht (preventief) beleid? En wat kunnen we leren van terrorismebestrijding voor andere beleidsgebieden op het terrein van veiligheid?

Dit college geeft fundamentele kennis ten aanzien van terreur(dreiging) en belangrijke, misschien wel counter-intuïtieve inzichten ten aanzien beleidskeuzes op het gebied van contra-terrorismebeleid.

Blijft u graag op de hoogte in een tijd waar de samenleving en het burgemeestersambt constant in ontwikkeling zijn? Op verzoek van het NGB organiseert Berenschot in 2022 voor de tweede keer een collegetour met vijf belangrijke, actuele of grote theoretische onderwerpen voor de burgemeester. In deze tweede reeks van de collegetour programmeren we opkomende wetenschappers en denkers.
Het college over de terreurspiraal is de tweede in een reeks van vijf. Meer informatie over en de uitnodiging voor de volgende colleges volgen per e-mail. De colleges kunnen los van elkaar gevolgd worden want er is geen opbouwende structuur in het aanbod.