Webinar Ethiek van beleid en organisatie

  ,

Wat zijn onze opvattingen over wat goed is, wat slecht is en over hoe de ideale wereld eruit ziet? Vaak hebben we daar wel een vaag idee van, maar nog vaker nemen we het voor lief. In veel van de structuren die we hebben opgetuigd zitten onze opvattingen over wat goed en slecht is verstopt. Kloppen onze opvattingen over het goede en het slechte wel met ons beleid, onze organisatie en de manier waarop we het beleid uitvoeren?

Een paar interessante bewegingen, om het belang van dit vraagstuk verder te onderstrepen, zijn aan te wijzen:

  • Het publieke debat drukt zich regelmatig sterk uit in morele termen, zeker nadat er iets mis is gegaan. Iets is ‘onmenselijk’, ‘onrechtvaardig’, ‘een aantasting van vrijheden’ of niet meer weg te denken omdat het ‘immers 2022 is.’
  • Tegelijkertijd lijken beleidsmakers meer te beslissen aan de hand van adviezen van deskundigen. Hiermee wordt het ethische gesprek vaak vergeten. 
  • Veel (publieke) organisaties zijn bezig met de vraag: in hoeverre moet onze organisatie een afspiegeling zijn van de groep die we bedienen? 

 Als burgemeester bepaalt u niet het beleid, maar u bent wel het gezicht van een publieke organisatie. Een organisatie die het publieke leven vormgeeft naar wat ze als organisatie goed acht.

 In een tijd waarin we aan de lat staan voor grote maatschappelijke vraagstukken – vraagstukken die vaak moreel beladen zijn – moeten we het met elkaar hebben over wat het ideaal is. Wat we als goed of slecht zien. Niet om in twee kampen of bubbels te belanden met elk hun hun morele gelijk, maar omdat dialoog het startpunt moet zijn voor een oplossing en “de ethiek biedt handvatten om de meerduidigheid van morele kwesties aan het licht te brengen en om vervolgens toch tot beslissingen te komen.”

N.B. Het college over ethiek van beleid en organisatie eerste in een reeks van vijf. Meer informatie over en de uitnodiging voor de volgende colleges volgen per e-mail. De colleges kunnen los van elkaar gevolgd worden want er is geen opbouwende structuur in het aanbod.