Non-verbale communicatie & bestuurlijke performance (Vergroot je impact)

  ,

Als politiek bestuurder functioneer je in verschillende krachtenvelden.
En in die kleinere en grotere arena’s wil je ergens voor staan en je tegelijkertijd ook
staande houden. Hoe stevig of flexibel beweegt u daarin? Wat is karakteristiek voor
hoe u overkomt, hoe u bestuurt? En hoe ziet dat er uit op de momenten van de waarheid
wanneer de druk oploopt?

Sturing op de eigen stijl van communiceren en besturen is een belangrijke sleutel voor succes. De toon, timing, blik of houding kunnen het verschil betekenen tussen goed of slecht op camera overkomen. Tussen succes of falen, tussen draagvlak of weerstand, tussen duidelijk zijn of dwingend. Net dat ene onderhandelsucces behalen of toch zitten met dat slechte gevoel na afloop. Tussen net niet handig reageren bij de Raad of ze juist mild stemmen, die ene
belangengroep méé of tegen je krijgen. In het zadel blijven of net de bocht uit vliegen…

Het programma biedt meer grip op uw impact en uw stijl van communiceren en besturen. Dat doen we door te onderzoeken wat uw verbale én uw non-verbale impact is en dat laatste is het niveau waar de meeste impact te halen is. We helpen u te snappen en ervaren hoe dat bij u werkt. Zodat de flexibiliteit van uw stijlen toeneemt, u beter in verbinding blijft met waar u voor staat als mens en bestuurder en dus makkelijker in verbinding blijft met anderen. Zodat u goed zichtbaar en hoorbaar bent, u verschil weet te maken, u uw grenzen bewaakt en men niet twijfelt aan uw intenties.

Resultaat:
• Inzicht in welke verschillende communicatie en bestuursstijlen er zijn, welk non-verbaal gedrag hierbij hoort en hoe je dit kan herkennen.
• De verschillende aspecten kennen over hoe u klinkt, kijkt, beweegt en overkomt.
• Weten hoe en waaraan u gedrag van andere kunt kan herkennen bij uzelf en anderen.
• Inzicht hebben in wanneer uw non-verbale communicatie congruent is met uw boodschap.
• Weten welke oordelen er gegeven worden aan de verschillende houdingen, blikken en bewegingen.
• Weten wat uw non-verbale impact is als spreker en in interactie en weten waar de winst te behalen is.