Systemisch leiderschap in het openbaar bestuur

  ,

Als burgemeester heeft u een bestuurlijke opdracht in de publieke sector. Een uitdagende opdracht in een dynamische en steeds complexere opdracht. In deze training leert u op een andere, systemische wijze te kijken naar uw gemeente en de gemeentelijke onderdelen waarin u opereert. De gemeente is, net als een familie, een bewegende en levende context waarin bewuste en onbewuste processen en verbindingen de samenwerking en resultaten beïnvloeden. 

Bij systemisch denken en handelen kijkt u niet analytisch maar contextueel naar uw organisatie en de diverse onderdelen daarin. Contextueel waarnemen, denken en handelen is iets plaatsen in de context van een groter geheel. Het gaat over onbewuste patronen en mechanismen in een systeem inzichtelijk te maken. De systemische benadering is gebaseerd op de kwantumfysica, die aantoont dat ieder deeltje een andere deeltje en het grotere geheel kan beïnvloeden, zelfs op grote onderlinge afstand. 

In deze basistraining leert u vraagstukken in leiderschap systemisch te begrijpen, door deze in context te plaatsen en de aard van onderlinge relaties te doorzien. U onderzoekt welke functionele en schadelijke patronen er zijn in het systeem. En welke interventie kunt u doen om het systeem tot rust te brengen? 

Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk oefent u met systemisch waarnemen en systemische interventies in uw context. 

Resultaat
  • U heeft inzicht in contextueel versus analytisch denken en handelen
  • U  heeft kennis van de basiskenmerken van de systemische benadering in 'levende' systemen
  • U kunt systemisch waarnemen toepassen in uw praktijk
  • U bent bewust en hebt inzicht in uw positie in de onderlinge verhoudingen in verschillende deelsystemen waarin u opereert
  • U bent bewust van uw zelfregulerende patronen in leiderschap