Publiek Leiderschap

  ,

Burgemeester in tijden van verandering. Wat vraagt leiderschap in tijden van verandering van u als burgemeester?

Hoe geeft u betekenis en richting in een context van onzekerheid en onvoorspelbaarheid? Wat zijn de belangrijkste leiderschapsopgaven voor gemeenten in de komende jaren? En wat kan, mag en moet daarbij uw eigen rol zijn?

De dynamiek in de samenleving en in de lokale politiek doet een groot beroep op de veerkracht en het adaptief vermogen van het lokaal bestuur. Dit alles wordt versterkt door de coronapandemie en de (in)directe gevolgen daarvan in uw eigen gemeente. U bent daarbij als burgemeester van essentiële waarde. U verbindt, u wijst de weg en geeft anderen ruimte. U bent boegbeeld van de lokale gemeenschap, voorbeeld en hoeder van de lokale democratie. U spreekt burgers toe en spreekt hen aan. U schakelt continu tussen intern (raad, college, ambtelijke organisatie) en extern (bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en groepen van burgers). Daarnaast bent u actief in (inter)regionale samenwerkingsverbanden en op interbestuurlijk niveau. De veelheid van rollen leidt tot soms tegengestelde en zelfs tegenstrijdige verwachtingen, die leiden tot leiderschapsdilemma’s, voor u als persoon en uit hoofde van uw functie. Op een effectieve en aansprekende manier in deze context acteren en anticiperen is niet alleen een kwestie van de juiste competenties, maar vraagt vooral ook bestuurlijk leiderschap.

Inhoud

Het programma staat in het teken van de uitdagingen voor burgemeesters en wat die vragen van uw leiderschap, nu en met het oog op de toekomst. Het programma besteedt aandacht aan vijf centrale leiderschapsdilemma’s, die uit onderzoek onder burgemeesters naar voren komen. Aansprekende voorbeelden en theoretische inzichten uit binnen- en buitenland passeren de revue. De nadruk in het programma ligt op praktijkleren, waarbij uw eigen ervaring en leervragen leidend zijn. De toepasbaarheid in uw eigen (toekomstige) werkcontext staat centraal. Het programma biedt u ruimte voor het delen van ervaringen en het experimenteren met andere manieren van denken en doen. Het programma reikt u ook nieuwe kennis en actuele inzichten aan uit wetenschap en (internationale) praktijk. U gaat in gesprek met de programmaleiders, met hoogleraren en met elkaar. En u gaat samen met de andere deelnemers aan de slag met concrete, actuele vraagstukken uit uw eigen praktijk. Reflectie en zelfreflectie vormen een rode draad van het programma.

Resultaat

  • U groeit verder in uw rol als burgemeester en als publieke leider;
  • U heeft uw handelingsrepertoire vergroot, met oog voor veranderende situaties en geconfronteerd met onverwachte en nog onbekende uitdagingen;
  • U heeft een breder perspectief op publiek leiderschap en kunt meerdimensionaal optreden in het lokaal bestuur;
  • U heeft inzicht in uw persoonlijke sterke punten en ontwikkelaspecten en weet uw authenticiteit doelbewust en effectief als kracht in te zetten; 
  • U versterkt uw antenne voor ontwikkelingen, die zich (gaan) aandienen en bent goed voorbereid op de toekomst; en
  • U vergroot uw schakelvermogen tussen tegenstrijdige rollen en verwachtingen.