Mr. Burgemeester

  ,

De juridische dimensies van het ambt. De burgemeester heeft in onze rechtstaat een sleutelpositie.

Aan elke beslissing die een burgemeester neemt, zit een juridische dimensie. Bij het afwegen van belangen is enige basiskennis van deze dimensie noodzakelijk.

Inhoud

In deze module bespreken we de ‘juridische gereedschapskist’ van de burgemeester. Voor deelname is geen specifieke juridische achtergrond vereist. ‘Welk juridisch gereedschap heeft u ter beschikking en welk instrument past het beste bij een bepaalde situatie?’ is de vraag die centraal staat. In 2 middagen verkennen we de 3 rechtsgebieden: het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht. Er is volop ruimte voor eigen casuïstiek. In het civielrecht is de
burgemeester vertegenwoordiger van de gemeente als rechtspersoon. De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de zorgvuldige afhandeling van bezwaarschriften en klachten. We bespreken civiele kwesties, zoals burgers die onder curatele zijn gesteld, uw verantwoordelijkheid bij ontruimingen etc.
Het bestuursrecht is als rechtsgebied voor het ambt het meest betekenisvol. U wordt vertrouwd gemaakt met de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet wordt u - toegesneden op uw functie - toegelicht. Kernbegrippen als bestuursorgaan, belanghebbende, besluit, beschikking, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening komen daarbij aan bod. Er is bijzondere aandacht voor de bestuursrechtelijke handhaving. Uw rol bij toezicht en bestuursrechtelijke sancties
(bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) worden besproken. De strafrechtelijke aanpak is de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van strafrechtelijke naar bestuursrechtelijke handhaving. Er wordt ingegaan op o.a. de APV-strafbepalingen, bevoegdheden van BOA’s en de bestuurlijke strafbeschikking.

Resultaat

  • U herkent de juridische dimensie van uw taken en verantwoordelijkheden;
  • U kunt deze dimensie mee laten wegen in uw handelen en besluitvorming; en
  • U geeft door deze kennis beter invulling aan uw wettelijke taken en staat steviger in een juridiserende omgeving.