Masterclass openbare orde & veiligheid

  ,

De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente en heeft het opperbevel in geval van een ramp of van een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, beschikt de burgemeester over diverse burgemeestersbevoegdheden en vervult verschillende rollen die regelmatig in elkaar over lopen. 

Inhoud
Het veiligheidslandschap is voortdurend in beweging. We hebben te maken met nieuwe vormen van criminaliteit, het vertrouwens in de overheid is de afgelopen jaren fors afgenomen, de digitale mogelijkheden werken desinformatie in de hand en de maatschappelijke onrust in de samenleving neemt toe. Deze en andere ontwikkelingen hebben consequenties voor de rollen die de burgemeester binnen het veiligheidsdomein vervult. Het is dan ook van belang voortdurend bij te blijven. 

Tijdens deze tweedaagse masterclass, die voor zowel nieuwe als ervaren burgemeesters geschikt is, gaan we in op de diverse trends binnen het veiligheidsdomein en bespreken we actuele thema's als cyberveiligheid, demonstraties en bijvoorbeeld de burgemeestersbevoegdheden binnen de Opiumwet. 

Gerenommeerde sprekers vanuit de praktijk en de wetenschap wisselen elkaar tijdens deze twee dagen af. We gaan onder andere met u in gesprek over hoe het begrip veiligheid de laatste jaren is veranderd en welke consequenties dit voor u als burgemeester heeft in de toekomst. Alle theorie vertalen we naar een flink aantal parktijkcases en behandelen best practices waar u in de praktijk voordeel aan heeft.