Effectief leiderschap bij polarisatie en conflict

  ,

Hoe blijft u de burgemeester van al uw inwoners? Als het wij-zij denken in uw gemeente de overhand neemt, is de verbindende rol van de burgemeester essentieel.

Conflicten in een gepolariseerde context vragen om een zorgvuldige benadering. Denk aan de inzet van corona-maatregelen, de plaatsing van windmolens, de vestiging van vluchtelingen of de intocht van Sinterklaas. Maar ook het leiding geven in een gepolariseerde context binnen college of raad. Hoe lukt het u om de conflictdynamiek te doorzien en als burgemeester zo leiding te geven dat u bijdraagt aan sociale stabiliteit?

Inhoud

In dit programma bieden wij u kennis over polarisatie en conflictdynamiek. Op basis van verschillende (wetenschappelijke) modellen leert u tot een analyse te komen over de dynamieken die spelen in uw gemeente. Tijdens de opleiding is aandacht voor hoe u tot een aanpak of procesontwerp kunt komen en met welke stakeholders. We reiken u verschillende interventies aan en wanneer die het beste ingezet kunnen worden. Daarbij krijgt u de mogelijkheid om de benodigde vaardigheden en houding te oefenen die nuttig zijn om met verschillende groepen op een effectieve manier in gesprek te gaan. Het programma bestaat uit twee aaneengesloten dagen waarin ruimte is om aan de slag te gaan met een concrete vraag of situatie die in uw gemeente speelt. U krijgt feedback op de door u gekozen aanpak en met de deelnemers worden vragen en dilemma’s besproken in het licht van de theorie over conflicthantering en polarisatie. Daarnaast ontvangt u tools om in uw gemeente concrete stappen te zetten die bijdragen aan sociale stabiliteit en voorkoming van (verdere) escalatie.

Resultaat

  • U heeft zicht op de dynamiek van polarisatie en conflict in het algemeen en op die dynamiek in uw eigen casuïstiek;
  • U weet in grote lijnen hoe u een analyse kunt doen en op basis daarvan tot een aanpak of procesontwerp kunt komen;
  • U kent verschillende handelingsperspectieven of interventies om in te zetten;
  • U kunt bij polarisatie en conflict in uw gemeente meer leiderschap tonen.