De kracht van de voorzittershamer

  ,

Hoe slaat u in de vergadering de spijker op zijn kop? De ene vergadering verloopt soepeler dan de andere. Als de spanningen oplopen, komt het er voor u als voorzitter op aan.

Zeker in raadsvergaderingen of bij inspraakavonden, bent u naast voorzitter ook de hoeder van het democratisch proces. Het is aan u om recht te doen aan de verschillende standpunten, een goede balans te vinden tussen voor- en tegenstanders en besluitvorming op een ordelijke manier plaats te laten vinden. Natuurlijk besteden we volop aandacht aan het voorzitten van digitale vergaderingen.

Inhoud

In dit programma bespreken we aan de hand van casuïstiek en theorie wat een voorzitter tot een excellente voorzitter maakt. We concentreren ons daarbij op uw rol tijdens raadsvergaderingen. Hierbij krijgt u volop gelegenheid om uw eigen voorbeelden in te brengen. We gaan dieper in op (digitale) vergaderingen in complexe (beleids-) processen waarin u als voorzitter een cruciale rol speelt. Hiernaast richt u zich op (het organiseren van) feedback in deze processen. Dit programma biedt u praktische handvatten om een beter resultaat uit vergaderingen te halen. Na de eerste dag vormt u een koppel met een collega-burgemeester en bezoekt elkaars (digitale) raadsvergadering waarna u elkaar feedback geeft. Op de terugkombijeenkomst brengen wij verdieping aan en evalueren we de onderlinge feedbacksessies.

Resultaat

  • U (h)erkent complexe vergadersituaties eerder en bent in staat om hier adequaat op te reageren;
  • U beschikt over nieuwe (digitale) vergadertechnieken die u als voorzitter in lastige vergaderingen kunt toepassen;
  • U bent in staat om op een open en waardenvrije manier feedback te geven.

Praktisch

Tussen deze data vormt u een koppel met een collega-burgemeester en bezoekt elkaars (raads-) vergaderingen.