De burgemeester in de regio

  ,

Leiden vanuit een strategische visie én als verbinder. De regionale factor wordt steeds belangrijker. Als burgemeester heeft u zich te verhouden tot een nieuwe werkelijkheid waarin de regio kansen biedt, maar ook kan leiden tot ‘schurende schalen.’ 

Inhoud

Deze masterclass biedt een inhoudelijk kader en aanknopingspunten om te handelen vanuit een strategische visie op de gemeente en de regio. We gaan eerst in op de achtergronden en kenmerken van regionale samenwerking en Bestuurlijke Regionale Ecosystemen [BRE’s]. Wat kenmerkt een (sterke) regio, hoe grijpen de maatschappelijke en bestuurlijke ecosystemen op elkaar in? Ook gaan we in op de medebepalende factoren van identiteit en bestuurscultuur.
Daarna dringen we dieper door tot de ingewikkeldheden in het spanningsveld tussen lokale belangen en regionale oplossingen. Enerzijds werkt u in en vanuit de eigen gemeente; anderzijds is er de regionale werkelijkheid met een eigen maatschappelijke realiteit en eigen (bestuurlijke) ambities. Vanuit dit perspectief zoomen we verder in op de praktijk van uw gemeente en uzelf. 

We reflecteren op die praktijk met meerdere gastsprekers, die het wetenschappelijke, bestuurlijke en maatschappelijke perspectief schetsen:

  • Prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Bestuurskunde en lid van de Eerste Kamer. In zijn onderzoek staat de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur in zijn politieke en maatschappelijke context centraal.
  • dr. Marieke van Genugten, universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en auteur van 'Samen werken aan effectieve samenwerking'.

Resultaat

Na elk blok bouwt u stapsgewijs verder aan een handelingsstrategie voor uzelf in uw gemeente en uw regionale context, waarbij de sprekersperspectieven telkens nieuwe inzichten geven. Na afloop heeft u:

  • een sterkere kennispositie op de thema’s ‘regionaal DNA’ en ‘regionaal contract’ verworven en kunt daardoor makkelijker op verschillende niveaus aan de samenwerking bijdragen.
  • concrete houvasten over uw positie en beïnvloedingsmogelijkheden met betrekking tot regionale samenwerking.
  • een concreet handelingsperspectief voor uw eigen gemeentelijke situatie, waarmee u zelf met uw gemeente in de regio aan de slag kunt.