De burgemeester als hoeder van de bestuurlijke integriteit

  ,

Van reactief naar proactief! De Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de bestuurlijke integriteit van de gemeente bevordert. Veel burgemeesters worstelen met de vraag hoe goed invulling te geven aan deze wettelijke taak.

Zowel in reactieve (toezicht en handhaving) als preventieve (voorkomen, versterken bewustwording) zin. Met deze masterclass geven wij u, samen met interessante gasten uit wetenschap en praktijk, binnen een dag handvatten om binnen uw gemeente invulling te geven aan integriteit.

Inhoud

In het ochtenddeel ontleden we gezamenlijk het begrip integriteit. Dit doen we aan de hand van sprekende voorbeelden en onderlinge uitwisseling. Wat betekent het binnen uw gemeente? Wat is bij u de mores? Waar schuurt het? En waar is bij u aandacht voor nodig? In het middagdeel gaan we aan de slag. Eerst deelt Gerd Leers zijn ervaringen uit de gemeente Brunssum. Wat trof hij daar aan? Wat heeft hij daar gedaan op het gebied van integriteit? En wat was daarvan het effect? Gezamenlijk bespreken we wat u hiervan kunt leren voor uw gemeente. 
Tot slot stelt ieder voor zich een integriteitsagenda op. Dit doet u aan de hand van alle kennis en ideeën die u tijdens de masterclass heeft opgedaan. In deze agenda is opgenomen hoe u als burgemeester de integriteit in uw gemeente gaat bevorderen. 

Resultaat

U heeft na afloop:

  • diepgaande kennis over integriteit; 
  • de instrumenten en tools om integriteit te bevorderen; 
  • een agenda over hoe integriteit te bevorderen binnen uw raad en college;
  • inzicht over hoe om te gaan met een vermoeden van een integriteitsschending.