Bestuurlijk handhaven

  ,

Dit programma over de recente jurisprudentie en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke handhaving is een must voor elke burgemeester.

We gaan in op actuele ontwikkelingen in de openbare orde-bevoegdheden van burgemeesters. De relatie tussen deze bevoegdheden en grondrechten komt uitgebreid aan bod. Ook staan we aan de hand van recente (corona)casuïstiek stil bij het verschil tussen nood- en reguliere bevoegdheden.
Er is volop ruimte voor de deelnemende burgemeesters om eigen casuïstiek of vraagstukken te behandelen.

Inhoud

Het programma omvat drie delen:

  • Deel 1: Het wettelijk- en beleidskader in vogelvlucht;
  • Deel 2: Reflectie op recente ontwikkelingen, waarbij we ingaan op de bevoegdheden van de burgemeester in relatie tot die van het college, het gebruik van openbare ordebevoegdheden in relatie tot grondrechten/volksgezondheid en bevoegdheden van de burgemeester in het kader van woonoverlast;
  • Deel 3: De praktijk: de onderlinge bespreking van realistische casuïstiek uit de handhavingspraktijk (bijvoorbeeld motorbendes, demonstraties en corona, gebiedsverbod Salafistische sprekers en gebiedsverbod na beschieting van een woning).

Resultaat

  • U kent recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke handhaving;
  • U realiseert zich wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw positie en rol als burgemeester; en
  • U kunt het juridisch instrumentarium toepassen in de praktijk.