Verder lezen

Casussen en werkvormen

Artikelen/naslag

Boeken

  • Haidt, Jonathan: Het rechtvaardigheidsgevoel. Waarom wij niet allemaal hetzelfde denken over politiek en moraal. Utrecht 2017, Ten Have
  • Neiman, Susan: Morele helderheid. Goed en kwaad in de 21ste eeuw. Amsterdam 2010, Ambo
  • De Koningh, Heleen en Fergal van de Wouw (red.): Handboek Integriteit. Ervaringen uit de praktijk en achtergronden. Assen 2006, Van Gorcum
  • Brandsma, B., Polarisatie, inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken, 2016

Handreikingen en gedragscodes

Ministerie van BZK

NGB

SIPA

VNG

Voorbeeld Gedragscodes:

Voorbeeld Protocol/gentle-agreement bij schendingen: