E-learning

E-learning kan een makkelijke methode zijn om in eigen tijd kennis op te doen. De E-learning kan ook relevant zijn voor die burgemeesters die al wel zijn voorgedragen maar nog niet geïnstalleerd. Zij kunnen zich vast 'inlezen' op specifieke thema's. Bent u voorgedragen maar nog niet benoemd? Neemt u dat even contact op met het NGB voor de inloggegevens.  

Indien u bent ingelogd, dan vindt u hier ook de E-learning openbare orde & veiligheid.