Begeleiders, docenten & trainers

Elk jaar is het een mooie uitdaging om de bekende en vertrouwde opleidingen te combineren met nieuwe cursussen en hiervan een gedegen opleidingsaanbod te maken. De begeleiders, docenten en trainers spelen hierbij een belangrijke rol. Wie zijn zij en wat is hun achtergrond?

 

Willem Bantema

Cyberburgemeester

Willem is als onderzoeker-docent werkzaam aan NHL Stenden (Cybersafety). Zijn onderzoek focust op de bestuurlijke handhaving en digitaal. Hij is projectleider van het rapport ‘Burgemeesters in cyberspace’ en voerde in 2019 twee vervolgonderzoeken uit op dat gebied. De onderzoeken richtten zich op mogelijke handelingsrepertoires: online interventies en het monitoren in cyberspace.

Hans de Bruijn

Taal en verhaal

Hans de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de TUDelft. Hij houdt zich voornamelijk bezig met management en sturing van complexe besluitvormingsprocessen in de publieke sector en op het snijvlak van publiek en privaat. Daarnaast is hij onder meer verbonden aan de Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur in Den Haag en is hij programmaleider Governance aan het Netherlands Institute for City Innovation Studies. Hans de Bruijn is daarnaast debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van beleidsmakers o.a. in zijn vaste column over framing in Trouw.

Saniye Çelik

Publiek leiderschap

Saniye is bestuurskundige en gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op ‘Sturen op Verbinden in publieke organisaties’. Ze werkt meer dan 25 jaar in de publieke sector, onder andere bij de politie en het Ministerie van BZK, en is momenteel als senior programmaleider verbonden aan het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar diversiteit en politiek- en bestuurlijk leiderschap en is Lector Diversiteit aan de Hogeschool Leiden. Daarnaast werkt ze in opdracht van ABD interim aan complexe vraagstukken bij het Rijk. Saniye is ook actief als coach voor de politie en het Rijk. Samen met Nikol Hopman schreef zij een essay over leiderschapsdilemma’s voor burgemeesters, in oktober 2018 gepubliceerd in Bestuurswetenschappen.

Hans Etman

(Burge)meesterlijk modereren

Hans is mede-eigenaar van Dagvoorzitter.nl Vanuit zijn oprechte gevoel voor klantgerichtheid heeft Hans oog voor tegenstrijdige belangen van alle partijen, maar meer nog voor harmonie en kansen samen iets te presteren. Hans schakelt intuïtief tussen scherp, analytisch en tactvol.
Hans zijn aanpak en persoonlijkheid maken hem ook bij uitstek geschikt voor verhitte bijeenkomsten: bewonersavonden bijvoorbeeld. Ook gevoelige onderwerpen of interne bijeenkomsten over reorganisaties zijn bij hem in goede handen.

Peter van der Geer

De kracht van de voorzittershamer

Peter is een door de wol geverfde gespreksleider. Hij is oprichter en partner bij Debat.NL, stond aan de basis van het Lagerhuis en de Nacht van het Debat en was de eerste Nederlandse deelnemer aan wereldkampioenschap debatteren. Naast gespreksleider en trainer is hij ook auteur van talrijke handboeken over debatteren en gespreksleiding.

Lia Genee

Systemisch leiderschap

Drs. Lia Genee (1958) is gedragswetenschapper, systemisch therapeut, executive coach,
opleider en trainer. Ze adviseert bestuurders en directies, begeleidt en ondersteunt bij integrale
organisatieontwikkeling en cultuurontwikkeling, vanuit Passerel B.V waar ze oprichter en
eigenaar van is. Lia volgde opleidingen in systemisch werken aan het leidende Hellinger Instituut
in Groningen en bij het Syst-Institut in Keulen en München. Zij is ook oprichter/eigenaar van het
Centrum Systemisch Leiderschap (2019), een platform dat wil bijdragen aan de ontwikkeling van
integraal leiderschap in overstijgende vraagstukken van mens, maatschappij en technologie

Nikol Hopman

Publiek leiderschap, burgemeester in tijden van verandering

Nikol is directeur Centre for Professional Learning van Universiteit Leiden in Den Haag. Zij werkt ruim 25 jaar in de publieke sector, onder andere voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze is programma directeur van het Certified Public Manager Program in Europa en was Guest Editor bij het International Journal of Public Leadership en Chair Public Leadership 2015 van de International Leadership Association. Ze heeft ruime ervaring met het leren en ontwikkelen van bestuurders, beleidsmakers, beslissers en beïnvloeders, in Nederland en internationaal.

Lenka Hora Adema

Effectief leiderschap bij polarisatie en conflict

Lenka is medeoprichter van DoeDemocratie.nu om bij te dragen aan sociale stabiliteit in het publiek domein. Samen met Frederique van Zomeren ontwerpt en faciliteert zij dialoog over controversiële thema’s en maatschappelijke vraagstukken tussen overheid, ondernemers en burgers. Zij is organisatiecoach, leiderschapscoach, (internationaal) mediator bij HAvZ Mediation en docent mediation aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Rosa Korteland - van Veen

Leiderschapstraining met paarden

Rosa kwam, na jarenlang verschillende managementfuncties te hebben vervuld in de zorg, in 2004 in aanraking met paardencoaching. Ze was direct geboeid en zag de potentie voor ondernemers en leidinggevenden. Met name het werken aan de houding van de mens als ‘leider’ van het paard wekte mijn aandacht. Om hiervan een concrete methodiek te maken deed Rosa tweemaal onderzoek naar coachen met paarden op de Hogeschool Windesheim. Hierna richtte zij
een geaccrediteerd opleidingsinstituut op om mensen tot professionele paardencoaches op te leiden en is ze medeoprichter van de Vereniging Paarden Coaching Nederland.

Wim Meijer

Mediationskills voor burgemeesters

Wim kwam in 1998 met mediation in aanraking toen hij zelf bij The Lime Tree een opleiding tot mediator volgde. Later deed hij een master in Conflictmanagement aan de universiteit van Maastricht. Sinds 1999 geeft Wim zelf de mediation opleiding voor The Lime Tree. Hij is nu ook (hoofd) assessor bij Intop, het instituut dat de examens voor de Mediators federatie Nederland afneemt.

Annemiek Meinen

Intervisie & coaching

Annemiek Meinen is al lange tijd aan het NGB verbonden. Zij begeleidt o.a. de jaarlijkse burgemeestersklasjes (Initiatief) voor startende burgemeesters. Tevens begeleidt zij op verzoek intervisiegroepen. Annemiek is als zelfstandig organisatieadviseur verbonden aan coöperatie De Beuk.

Pieter Meulman

Pieter is een door de wol geverfde strategisch communicatieadviseur, woordvoerder en coach voor beroepspolitici. Sinds 2006 is hij zelfstandig woordvoerder en communicatieadviseur voor strategische communicatievraagstukken. Pieter voelt zich erg thuis in het politiek bestuurlijke domein. Hij kent het politieke spel en weet als geen ander hoe het krachtenveld tussen politiek, ambtelijke organisatie en burgers en belangengroeperingen werkt. Regelmatig wordt hij ingehuurd op politiek gevoelige dossiers. 

Sandy Nijhuis

(Burge)meesterlijk modereren

Sandy is niet alleen zelf dagvoorzitter, ook geeft zij trainingen hierover vanuit Dagvoorzitter.nl. Vanuit haar jarenlange ervaring als event manager weet ze hoe een perfecte organisatie te combineren met de juiste toon. Iedereen voelt zich bij Sandy vrij om écht mee te doen. Haar toon past ze iedere keer weer feilloos aan op die van de deelnemers, terwijl ze toch volledig zichzelf blijft. Door goed inlezen en een scherpe geest weet ze bij ieder onderwerp de juiste vragen te stellen, ook de kritische. 

Guido Rijnja

Dilemmalogica

Guido werkt als adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij adviseert vanuit die rol over communiceren bij tal van opgaven en is vooral geboeid door de wijze waarop we vroegtijdig actief openbaar kunnen denken, durven en doen. Dit gebeurt onder meer onder de vlag ‘Dilemmalogica’. Eerder werkte hij onder meer bij de gemeenten Den Haag en Rotterdam en de ministeries van BZK en JenV. Rijnja promoveerde in 2012 op de ambtelijke omgang met
tegenspel (zie www.genietenvanweerstand.nl). 

Berend Roorda

Verdieping openbare-orderecht

Berend is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en daar gepromoveerd op het demonstratierecht in Nederland, Duitsland en Engeland. Als onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare Orde & Veiligheid verricht hij onderzoek naar het spanningsveld tussen de grondrechten enerzijds en de handhaving van de openbare orde anderzijds.

Floris Tas

Mr. Burgemeester

Floris is zelfstandig jurist. Hij was docent aan de politieacademie en heeft ruime ervaring als jurist binnen het veiligheidsdomein. Hij is als rechterplaatsvervanger verbonden aan de rechtbank Limburg. Als oud wethouder is hij bekend met de politiek-bestuurlijke context waarbinnen besluitvorming plaatsvindt.

Josanne Toussaint

Gebruik je stem wijs

Josanne is oprichter en eigenaar van Trainingsburo Wijs! Als freelance docent is ze verbonden aan de paramedische opleidingen van NCOI en Pro-education. Op jonge leeftijd begon ze met zingen. In Tilburg volgde ze de musicalopleiding The Musical Factory. Ze volgde onder meer workshops bij Joop van den Ende theaterproducties en vertolkte een hoofdrol in de dinershow Glitter en Glamour. In 2004 behaalde ze een finaleplaats als singer/songwriter bij de Wraak van Brabant. Onder haar begeleiding zijn al vele politici, managers, docenten en bestuurders uitgegroeid tot bewuste sprekers die hun stem, spraak en houding weten in te zetten voor meer overtuiging, vertrouwen en daadkracht.

Laurens Vellekoop

Bestuurlijke integriteit en Burgemeester in de regio

Laurens geeft binnen Berenschot leiding aan de integriteitspropositie. In die hoedanigheid deed hij integriteitsonderzoek in opdracht van tal van raadscommissies, colleges en burgemeesters. Daarnaast begeleidt hij raden en colleges bij het praten over integriteit en mores, en ondersteunt hij uiteenlopende opdrachtgevers bij het evalueren en opzetten van integriteitbeleid. Laurens is auteur van het essay Grip op regionale samenwerking in de praktijk en geeft tal van workshops over dit onderwerp. Het essay geeft handvatten voor het speelveld, de spelregels, de instrumenten en de speltactiek voor regionale samenwerking.

Ronald Vuijk

Persoonlijk leiderschap met paarden

Ronald heeft zijn sporen binnen de overheid ruimschoots verdiend. Als wethouder en lid van de tweede kamer kent hij de klappen van de zweep van dichtbij. Hij is gepromoveerd op het onderzoek hoe politiek bestuurders acteren in het spanningsveld waarin zij acteren. Regelmatig geeft Ronald lezingen over de kansen en (on)mogelijkheden binnen het openbaar bestuur.

Adriaan Wierenga

Verdieping openbare-orderecht

Adriaan Wierenga is docent/onderzoeker aan het Rijksuniversiteit Groningen. Hij is specialist in openbare-orderecht (noodrecht), rampenbestrijding & crisisbeheersing en de onmiddellijkheidsbevoegdheden van de burgemeester. Adriaan is daarnaast o.a. senior onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en redacteur van het NGB-zakboek voor openbare orde en veiligheid.

Steve Whittaker

Mediationskills voor burgemeesters

Steve is van oorsprong een Engels advocaat die vooral actief was op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. In 1993 richtte Steve The Lime Tree op, een opleidingsinstituut voor mediators. In de afgelopen 25 jaar heeft The Lime Tree meer dan 150 burgemeesters opgeleid. Steve is bestuurslid van de Vereniging voor Opleiders in Mediation (VOiM).

Frederique van Zomeren

Effectief leiderschap bij polarisatie en conflict

Frederique is medeoprichter van DoeDemocratie.nu gericht op versterking van sociale stabiliteit. Samen met Lenka Hora Adema ontwerpt en faciliteert zij dialoog over controversiële thema’s en maatschappelijke vraagstukken tussen overheid, ondernemers en burgers. Frederique is (internationaal) mediator bij HAvZ Mediation, specialist in restorative justice en adviseur voor de overheid in internationale mediationvraagstukken.