Actuele Tafels en Bijeenkomsten

Actuele Tafels worden door het jaar heen georganiseerd aan de hand van actuele thema's, veelal aangedragen door burgemeesters zelf

Het doel van deze bijeenkomsten is om met collega’s van gedachten te wisselen, te discussiëren, ervaringen te delen en kennis te nemen van wetenschappelijk inzichten over actuele thema’s die het ambt raken. Burgemeesters ontvangen voorafgaand per Actuele Tafel een uitnodiging. Mocht u zelf een onderwerp willen aandragen, dan kunt u dat via e-mail doen naar info@burgemeesters.nl.