Ledenservice

Burgemeesters kunnen bij het NGB terecht voor allerlei vragen, ook buiten kantooruren.

Zo beschikt het NGB over een crisislijn voor vragen over openbare orde, veiligheid en crisis. Burgemeesters kunnen hiervoor direct contact opnemen met de bestuurlijk adviseur veiligheid & crisisbeheersing, Joost Keemink - Haane (06-2940 1416).

Het NGB beschikt over een aantal externen die geraadpleegd kunnen worden bij meer specifieke vraagstukken, bijvoorbeeld rechtspositionele vragen of vragen over integriteit. Voor deze en overige (spoed)vragen kunnen burgemeesters contact opnemen met de directeur van het NGB, Hilde Westera (06-1271 0044).

Geestelijk verzorger
Het NGB heeft ook een geestelijk verzorger op afroep beschikbaar. Voor burgemeesters die in hun gemeente een heftig incident hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een familiedrama, kan een gesprek nuttig zijn in de verwerking van dit incident. Deze service kan via bovengenoemde personen ingezet worden. 

Vertrouwenscollega's
Heeft u als burgemeester een bestuurlijke of persoonlijke kwestie die u graag op vertrouwelijke basis wilt spiegelen? Dan heeft het NGB ook een aantal vertrouwenscollega's, veelal oud-burgemeesters, die op korte termijn beschikbaar zijn en bij u langs kunnen komen. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van het NGB, Hilde Westera (06-1271 0044).

Voor algemene, niet spoedeisende vragen, kunt u mailen met info@burgemeesters.nl of bellen met 070 - 373 83 83.