Over het NGB

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van alle burgemeesters in Nederland.

De vereniging richt zich op de professionalisering van burgemeesters, de collectieve belangenbehartiging, het organiseren van ontmoetingen tussen burgemeesters en de individuele ledenservice aan burgemeesters.