Zorgelijke stijging agressie tegen burgemeesters

Op woensdag 6 juli verscheen in opdracht van het ministerie van BZK de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. Volgens de monitor heeft bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers in het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. De cijfers voor burgemeesters liggen nog een stuk hoger. In 2022 heeft 77% van de burgemeesters ervaringen met agressie en intimidatie, tegen 50 % in 2020. Van deze 77% is 55% (tegen 32% in 2020) van de incidenten 'minder ernstig' en 22% 'ernstig' tot 'zeer ernstig' (tegen 18% in 2020). Vooral agressie en intimidatie via social media is toegenomen.

Deze cijfers zijn ronduit zorgelijk. Zoals ook uit het onderzoek blijkt, hebben incidenten van agressie en intimidatie invloed op het werkplezier en de geestelijke gezondheid van ambtsdragers.

Het is belangrijk om het onderwerp 'agressie en intimidatie' bespreekbaar te maken in gemeentebesturen, zodat ambtsdragers met hun ervaring een luisterend oor vinden en gesteund worden waar nodig. Ook het melden van incidenten is belangrijk om zicht te houden op wat er gebeurt. Om gemeenten hierin te ondersteunen gaat het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (waar het NGB onderdeel van is) na de zomer van start met een 'On Tour' programma langs gemeentebesturen.