Wat depolariseert in deze tijd?

Met het oog op de te handhaven coronamaatregelen, de daaraan gekoppelde maatschappelijke onrust en de jaarwisseling heeft polarisatiedeskundige Bart Brandsma de Handreiking 'Wat polariseert en wat depolariseert' opgesteld. U vindt hierin onder meer praktische handvatten voor communicatie vanuit uw gemeente. Deze handreiking aan burgemeesters geeft duiding aan een aantal nationale polariserende ontwikkelingen en een advies op (gezamenlijke) strategie. Iedere burgemeester voor zich werkt uiteraard in een eigen lokale context zijn of haar strategie uit, afgestemd op de lokale ‘kaart’, maar draagt daarmee ook bij aan een optelsom; de landelijke
gevoelsdynamiek. Lokale incidenten en/of interventies van een burgemeester kunnen zomaar de landelijke dynamiek doen kantelen, zoals landelijke ontwikkelingen ook zomaar de lokale wij-zij-stemming kunnen versterken of zelfs de aanzet geven voor incidenten.