Vergoeding preventieve beveiliging van woning burgemeester verankerd

Preventieve beschermingsmaatregelen, zoals de beveiliging van de eigen woning, zijn van groot belang en daarom zijn er basismaatregelen preventieve beveiliging door minister Ollongren vastgelegd in een Ministeriële Regeling.

Door deze wettelijke vastlegging van de preventieve maatregelen in de rechtspositieregeling worden politieke discussies over de beveiliging van de woning grotendeels voorkomen. Het NGB heeft zich eerder positief uitgesproken over een basispakket voor alle burgemeesters, maar had wel vraagtekens bij de hoogte van de vergoeding. De uiteindelijke vergoeding is verhoogd van €2000,-- naar € 2.400,--. Op de site van het Netwerk Weerbaar Bestuur en in het aankomende Burgemeestersblad staat meer informatie over de beveiliging van de woning.