Uitnodiging ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid.

Tijdens de eerste digitale bijeenkomst van deze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies die verboden handelingen? Graag nodigen wij u uit voor de eerste digitale bijeenkomst van onze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ op donderdag 8 juli 2021 van 15.00 – 17.00 uur.

Het programma

Aan het begin van deze bijeenkomst wordt een introductie over het belang van bestuurlijke integriteit gegeven door Ellen van Doorne, directeur Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna zal een panelgesprek met meerdere boegbeelden op het gebied van bestuurlijke integriteit plaatsvinden. Dagvoorzitter Esther van der Voort zal het panelgesprek tijdens deze bijeenkomst leiden.

Na een korte pauze gaan we uiteen in verschillende interactieve sessies om door middel van een levendige discussie meer te weten te komen over verschillende handvatten rond bestuurlijke integriteit. Dat doen wij aan de hand van de geactualiseerde handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen inclusief modelgedragscodes voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, alsmede het modelbeleidskader verboden handelingen. Deze producten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Graag gaan we met u in gesprek over deze integriteitsproducten. Het is de bedoeling om informatie met elkaar te delen, maar ook om informatie op te halen.

Vragen?

Tijdens deze digitale bijeenkomst is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen, die we zoveel mogelijk zullen bespreken en beantwoorden. We nodigen u ook uit om al vooraf een kwestie of vraag onder onze aandacht te brengen; deze kunt u mailen naar bijeenkomst@minbzk.nl.

Zijn er ambtsgenoten voor wie de bijeenkomst ook interessant kan zijn, aarzelt u niet hen van deze bijeenkomst op de hoogte te brengen.

Op www.politiekeambtsdragers.nl en www.kennisopenbaarbestuur.nl/thema/inrichting-openbaar-bestuur/ kunt u meer achtergrondinformatie vinden betreffende de integriteitsproducten.

Doelgroep

Decentrale bestuurders, volksvertegenwoordigers en griffies.

Locatie en tijd

Online, via Zoom. Donderdag 8 juli 2021 15.00 - 17.00 uur. De Zoomlink ontvangt u voorafgaand aan de online bijeenkomst indien u bent aangemeld.

Aanmelden

De link naar het aanmeldformulier vind u hier: https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/integriteit--veiligheid/roadtour-bestuurlijke-integriteit-2021. Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Organisator

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties