Oud-burgemeester Jan Mans overleden

Op 18 februari jl. is oud-burgemeester Jan Mans op 80-jarige leeftijd overleden. De ervaringen van Jan Mans als crisismanager na de vuurwerkramp in Enschede zijn de basis geweest voor de oprichting van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing.

Dit netwerk is later opgegaan in het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Als voorzitter van dit netwerk zette Mans zich in voor het verder professionaliseren van crisismanagement onder collega-burgemeesters. Zo werden o.a. crisiservaringen van burgemeesters gedeeld onder elkaar en werden meerdere publicaties over crisismanagement gepubliceerd. Een markante quote van Mans is "Als burgemeester hoor je geen zwakheid te tonen, maar het is één aaneenschakeling van momenten van zwakheid". Voor het complete interview met Mans van destijds zie hier.