Meer dan 120 handtekeningen tegen agressie, intimidatie en geweld

Agressie en intimidatie richting raadsleden, wethouders en burgemeesters hoort er niet bij. 120 politieke ambtsdragers, waaronder minister Hanke Bruins Slot en vele burgemeesters hebben hun grens aangegeven en getekend voor een weerbaar bestuur.

‘Stop! Wij onderschrijven dat agressie en intimidatie richting politieke ambtsdragers er niet bij hoort. Hier trekken wij de grens.’ Deze tekst werd door burgemeesters, wethouders, raadsleden en anderen onderschreven bij de stand van het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur tijdens het VNG Jaarcongres in Groningen. Het doel: politieke ambtsdragers bewust te maken dat intimidatie en agressie geen onderdeel kan zijn van het functioneren in de lokale democratie.

Toespraak
Bestuurders en politici krijgen steeds meer te maken met agressie en intimidatie. Tijdens de ledenvergadering van het congres, sprak de minister alle politieke ambtsdragers toe. Ze roept op om gebruik te maken van het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur en niet te aarzelen met het maken van een melding. ‘Bespreek het, meld het, het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur dat hier ook aanwezig is vandaag, is er voor u. Dan staan we schouder aan schouder’, aldus minister Bruins Slot.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt steun aan burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden en gedeputeerden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld). Het NGB, de Wethoudersvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Statenlidnu zetten zich samen hiervoor in.
Zij voeren sinds 2022 een landelijke tour uit door bij gemeenten het gesprek te voeren met raads- en collegeleden over de herkenning van agressie en intimidatie en wat het betekent voor het functioneren van de lokale democratie. Raden en colleges die interesse hebben in een dergelijke gespreks- en trainingssessie kunnen dat melden per mail aan: info@ondersteuningsteamwb.nl.
Het team bestaat uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen. Wanneer u te maken krijgt met agressie en intimidatie kunt u 24/7 contact opnemen met de vertrouwenslijn van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur voor een luisterend oor en advies. 
Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-3738314. U komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen.