Nieuwe directeur NGB

Hilde Westera (50) wordt per 10 juni 2019 de nieuwe directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Zij volgt Ruud van Bennekom op, die in november 2018 geïnstalleerd werd als burgemeester in Bunnik.

Westera was tot oktober vorig jaar directeur van het CDA-partijbureau waar zij verantwoordelijk was voor de integrale bedrijfsvoering. Daarvoor was zij onder meer werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland als beleidsmedewerker kabinet van de CdK, ambtelijk secretaris en plv. kabinetschef.

Het bestuur van het NGB ziet Hilde Westera als een directeur die met haar ruime (management) ervaring op een positieve en doortastende wijze leiding kan geven aan het NGB-bureau. Hilde heeft een grote betrokkenheid bij en ervaring met werken in het openbaar bestuur en is vanuit verschillende ervaringen betrokken geweest bij de positie van burgemeesters in het bijzonder. Het bestuur is ervan overtuigd in Hilde iemand gevonden te hebben die de leden en het bestuur goed kan adviseren en begeleiden in de diverse vraagstukken die verband houden met het burgemeesterschap.

Westera beschrijft zichzelf als een resultaat- en mensgerichte manager en out-of-the-box-denker. Ze vindt professionalisering van het ambt, belangenbehartiging en individuele advisering van burgemeesters belangrijk. Het ambt wordt zwaarder en de taken en bevoegdheden worden uitgebreid. Professionele ondersteuning van de burgemeesters door het NGB is daarbij onmisbaar.