Maak agressie & intimidatie bespreekbaar in raad en college

Agressie & intimidatie kunnen grote invloed hebben op het functioneren van de lokaal democratie en de individuele bestuurders. Om als lokale bestuurders weerbaarder te worden en plezier in het werk te behouden, is het belangrijk om met elkaar het gesprek over dit onderwerp te voeren en ervaringen te delen. Een cultuur waarin bestuurders zich gehoord en gesteund voelen wanneer zij te maken krijgen met agressie of intimidatie, is belangrijk.   

Om dit gesprek te bevorderen, biedt het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur kosteloos aan gemeenten een 'avondvullend programma' aan. In de komende drie jaar gaat het team 'On Tour' langs alle gemeenten. De eerste gesprekken in deze serie hebben reeds plaatsgevonden. Griffiers en burgemeesters uit de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn al aangeschreven voor het maken van afspraken. Noord-Holland volgt binnenkort, en daarna de gemeenten uit de andere provincies. Wilt u eerder al aan de slag met dit onderwerp? Mail of bel dan even met het NGB. 

Landelijke aanpak

De bewustwordingsgesprekken met gemeenteraden vinden plaats vanuit het programma van minister Hanke Bruins Slot om te werken aan het vergroten van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers tegen agressie, intimidatie en geweld. Het programma richt zich op raadsleden, statenleden, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en Commissarissen van de Koning. 
Het Ondersteuningsteam, bestaande uit vertegenwoordigers van het NGB, de Raadsledenvereniging, de Wethoudersvereniging en StatenlidNu voert dit onderdeel van het landelijke programma uit. 

Meer informatie

Voor informatie over het Ondersteuningsteam klik hier.