Leden gezocht voor projectgroep Lokale rekenkamers

Het ministerie van BZK gaat medio 2021 een projectgroep lokale rekenkamers instellen. De projectgroep heeft tot doel om vanaf de tweede helft van 2021 circa 25 gemeenten per jaar (voor drie jaar) te bezoeken om gemeentebesturen die ondersteuning willen of kunnen gebruiken te adviseren over de inrichting en/of het functioneren van hun lokale rekenkamer en het versterken van de relatie met de raad en het college.

Het ministerie vraagt de koepelorganisaties, waaronder het NGB, om op basis van de bijgevoegde profielschetsen potentiële projectgroepleden aan te dragen, om te komen tot een ´longlist´ van projectgroepleden. Heeft u interesse? Geef dan uiterlijk 10 mei uw belangstelling met korte motivatie door aan h.westera@burgemeesters.nl. Meer informatie inclusief profielschets van de leden van de projectgroep vindt u hier.

De leden van de projectgroep worden aangesteld door het ministerie van BZK bij ministerieel besluit.