Inspiratiebijeenkomst 'Vrouwen in politiek en bestuur'

Vrouwen kunnen ruim 100 jaar stemmen en gekozen worden. Al jaren wordt er gesproken over meer vrouwen in politieke en bestuurlijke leiderschapsposities. Helaas zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in politiek en bestuur.

Het kabinet streeft ernaar dat na de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 en 2022 de man-vrouwverhouding in het openbaar bestuur beter in balans is. Afgelopen december was de eerste netwerkbijeenkomst ‘Vrouwen in politiek en bestuur’, een bijeenkomst om samen een netwerk op te bouwen en geïnspireerd te raken met als thema ‘behoud en de doorstroom van talentvolle vrouwen in politiek en bestuur’.

De onlinebijeenkomst op 27 mei a.s. is van 15:00-17:00 uur. Inschrijven kan via de site van de Wethoudersvereniging.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.