IBD Dreigingsbeeld: Groeiende dreiging ransomware-aanvallen

Nederlandse gemeenten staan in toenemende mate onder druk van de dreiging van ransomware-aanvallen. Dat constateert de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG in haar tweejaarlijkse ‘Dreigingsbeeld informatiebeveiliging 2023-2024’. Het rapport benadrukt het belang van investeringen in informatieveiligheid bij gemeenten. Meer over de bestuurlijke implicaties van de groeiende dreiging leest u in het komende Burgemeestersblad.

De VNG biedt al jaren diensten als de IBD en de Eenduidige Normatiek Single Informatie Audit (ENSIA) aan om digitale veiligheid bij gemeenten te vergroten. De IBD is een gespecialiseerd team dat gemeenten ondersteunt op het vlak van preventie en bijstaat bij informatiebeveiligingsincidenten. Daarnaast helpt de VNG met de Agenda Digitale Veiligheid gemeenten digitale veiligheid onder te brengen in het integraal veiligheidsplan, zodat gemeenten er budget voor kunnen reserveren en de gemeenteraad controle op dit onderwerp kan uitoefenen.

Het Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024 vindt u hier.