Hoorplicht WvGGZ versterkt rechtspositie betrokkenen niet

In opdracht van de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam hebben een aantal masterstudenten Gezondheidsrecht een onderzoek geschreven over de huidige invulling van de hoorplicht binnen de Wet verplichte ggz (Wvggz). De studenten concluderen dat deze hoorplicht niet bijdraagt aan een betere rechtspositie voor de betrokkenen.