Herziene druk ‘Zakboek Openbare Orde en Veiligheid’ is uit!

De derde, geheel herziene, druk van het Zakboek Openbare Orde en Veiligheid’ is uit! Het doel van dit zakboek is en blijft om burgemeesters snel toegang te bieden tot een zo compleet mogelijk overzicht van bevoegdheden uit de diverse wetten, die in de loop der jaren tot de gereedschapskist van de burgemeester zijn gaan behoren.

Het zakboek biedt een eerste handreiking tot veelal complexe juridische materie. Diverse casussen laten zien hoe het kan werken in de praktijk. Burgemeesters hebben inmiddels 2 exemplaren van het zakboekje ontvangen. Doordat het NGB-bureau nog steeds vanuit huis werkt, is het nog niet mogelijk om gedrukte exemplaren van het zakboekje te bestellen. Zodra hiervoor een passende oplossing is, laten wij u dit weten via de website.

Hier vindt u wel al de digitale versie van het zakboekje. Veel leesplezier gewenst!