Grote meerderheid gemeenteraden heeft digitaal vergaderd

Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen.

Sinds het invoeren van de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden en een groot deel van de provinciale staten en de waterschapsbesturen digitaal vergaderd. Hiervoor is in het decentraal bestuur veel werk verzet. Dat blijkt uit de eerste tussenrapportage van de evaluatiecommissie die de uitvoering van de wet al tijdens de looptijd volgt.

Lees hier het persbericht van de evaluatiecommissie tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming.

Het gehele rapport is hier te downloaden.