Griffies komen tijd tekort

In het voorjaar van 2023 heeft Necker op eigen initiatief een groot onderzoek uitgevoerd onder griffiers. Het onderzoek geeft anno 2023 een inkijkje in inrichting, formatie en inschaling van griffies, maar ook over tijdsbesteding, werkdruk en ambities. Wat onder andere opviel is dat er bij de griffies een duidelijke wens is om een meer strategische rol te pakken en te werken aan ontwikkeling van de gemeenteraad. Griffies komen hier echter niet aan toe door tijdstekort. De helft van de deelnemende griffies heeft 3 fte of minder. 
Download de onderzoeksresultaten in de Griffiemonitor.