Extra geld voor beveiliging lokale bestuurders

Dinsdag 8 maart maakte het kabinet bekend dat komende tien jaar er extra geld wordt vrijgemaakt voor de beveiliging van lokale bestuurders. Beveiliging van lokale bestuurders is helaas noodzakelijk gezien het grote aantal gevallen van agressie en geweld. In 2020 gaf meer dan 50% van de burgemeesters aan dat zij in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met agressie en geweld. De verwachting is dat dit percentage alleen maar toeneemt.

Het NGB is blij met de aandacht die de nieuwe minister van BZK heeft voor dit onderwerp en met het feit dat er nu ook 'boter bij de vis' wordt gedaan met de extra gelden. De extra gelden zullen o.a. worden geïnvesteerd in preventieve beveiligingsmaatregelen aan de woningen van lokale bestuurders. Op dit moment mogen politiek ambtsdragers €2400 'op kosten van de gemeenschap' investeren in preventieve beveiligingsmaatregelen aan hun huis. Dat bedrag blijkt in de praktijk vaak te weinig te zijn. In welke mate de extra gelden het bedrag van €2400 zullen verhogen is nog niet bekend.   

De extra gelden van het ministerie zijn onderdeel van een grote plan om de weerbaarheid van het openbaar bestuur te vergroten. Via deze infografic wordt de contouren van de plannen bondig weergegeven.