De wet verplichte GGZ in de praktijk

Veranderingen brengen vragen met zich mee. Zo ook bij de komst van de Wvggz. Burgemeesters hebben nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen.

En ook de samenwerking met de psychiater en anderen is op punten aangepast. Dit leidt in de praktijk tot nieuwe vragen en dilemma’s.