Brief minister over screening wethouders

De minister van BZK heeft een brief aan alle burgemeesters gestuurd over de screening van nieuwe wethouders. De brief is een vervolg van de eerdere brief van 15 november 2021. Doordat de wet tot verplichte screening van wethouders niet tijdig in werking kon treden, geeft de minister een aantal handvatten aan burgemeesters om zoveel mogelijk in de geest van het wetsvoorstel te handelen. 

Veel gemeenten kennen al een 'vrijwillige' screening van nieuwe wethouders. Een screening leidt zelden tot een niet-benoeming van een wethouder, maar in sommige gevallen wel tot een aanpassing van de portefeuille of tot het afstoten van conflicterende belangen. Zie hiervoor ook het artikel van Necker van Naem in het Burgemeestersblad nr. 100 (blz 44-46).