Brief aan MP Rutte; ga gesprek aan over coronastrategie

Wat is het gezamenlijke verhaal aan de samenleving over waar we nu staan in de coronacrisis? Welke perspectieven zien we en wat is er nodig? VNG, VB, NGB en stedennetwerken roepen het kabinet in een brief op om het gesprek aan te gaan over de strategische aanpak. Een dergelijke aanpak kan helpen perspectief te brengen.

Moedeloosheid
Gemeenten merken in gesprekken die zij voeren met de gemeenteraad, regionale besturen, inwoners en maatschappelijke organisaties dat er, naarmate de crisis voortduurt, een zekere moedeloosheid ontstaat.

Bestaande maatschappelijke problemen groeien door de coronacrisis, het huidige beleid lijkt steeds minder aan te sluiten bij de behoeften van de samenleving en uitleg over de maatregelen resoneert steeds minder.

Maak mensen deelgenoot van de oplossing

Voor de strategische lange termijnaanpak moeten inwoners, maatschappelijke en culturele organisaties en getroffen sectoren zelf met voorstellen kunnen komen. Mensen deelgenoot maken van de oplossing zal ervoor zorgen dat zij zich ook mede-eigenaar voelen van dit gezamenlijke probleem.