Best practices ketenaanpak AZC Harderwijk

In Harderwijk is in 2016 een AZC gerealiseerd. De eerste paar jaar heeft het asieldossier veel aandacht opgeëist, maar door een aantal gezamenlijke maatregelen in de strafrecht- en vreemdelingenketen en duidelijke afspraken met elkaar, kan Harderwijk nu spreken van een beheersbare situatie in- en rond het AZC. Asielopvang wordt door de samenleving nu meer geassocieerd met hulp en niet meer met overlast en criminaliteit zoals in voorbije jaren. Omdat deze samenwerking tot op de dag van vandaag werkt, wil collega Harm-Jan Van Schaik u graag een inkijk geven in de Harderwijkse werkwijze en hoe deze tot stand gekomen is.