Basismonitor Politiek Ambtsdragers 2019 gepubliceerd

De eerste Basismonitor Politiek Ambtsdrager (BPA) geeft een rijkgevuld overzicht van wetenschappelijk verzamelde data over de ‘kenmerken’ van lokale ambtsdragers.

Zo besteden burgemeesters gemiddeld 58 uur per week aan hun werkzaamheden, vooral aan vergaderen. Circa 70 % van de burgemeesters was eerder wethouder en een even groot deel was eerder raadslid. Wethouders zijn het minst positief over hun carrièremogelijkheden buiten het ambt. Bijna de helft, 45%, vindt zijn/haar wethouderschap zelf schadelijk in deze context.

Burgemeesters zijn het meest positief over hun loopbaanmogelijkheden, zowel binnen het openbaar bestuur (81%) als buiten het openbaar bestuur (49%). Wat betreft werkdruk zijn burgemeesters het meest tevreden c.q. het minst ontevreden (gemiddeld cijfer 6,3). Naar mate de gemeente groter wordt daalt dit cijfer bij burgemeesters tot 5,6 gemiddeld. Alle lokale ambtsdragers zijn even tevreden/ontevreden over de balans werk-privé met een gemiddeld cijfer van 5,6. Raadsleden en wethouders zijn gemiddeld goed tevreden over het functioneren van de burgemeester (gemiddeld cijfer 7,5), waarbij raadsleden van de coalitiepartijen het functioneren van de burgemeester gemiddeld hoger beoordelen dan raadsleden van de oppositiepartijen.

Qua ondersteuning geeft ongeveer de helft van de burgemeesters aan vooral behoefte te hebben aan ondersteuning rond bestuurlijke processen en verhoudingen. Circa 40% van de burgemeesters geeft aan behoefte te hebben aan coaching, tegenover 27 en 24 % van respectievelijk wethouders en raadsleden. Burgemeesters geven aan vooral ook veel behoefte te hebben aan onderlinge uitwisseling van ervaringen met anderen/collega’s (77%). Bijna alle burgemeesters (ruim 98%) maakt ook daadwerkelijk gebruik van de mogelijkheid om te sparren met anderen. Burgemeesters die een opleiding volgen deden dit het vaakst via het NGB (83,9%).