NGB-Najaarscongres

  ,

In de voetsporen van Thorbecke

‘Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet….’. Wie van u heeft deze tekst niet plechtig uitgesproken? Het jaar 2023 staat in het teken van 175 jaar Grondwet, de belangrijkste wet van ons land, bron van vertrouwen, continuïteit en rechtsbescherming. Zijn we ons voldoende bewust van de waarde en inhoud van onze Grondwet? Daarvoor moeten we terug naar de grondlegger, Johan Rudolf Thorbecke, zijn werk en betekenis voor de bestuurlijke inrichting ons land, toen en nu. Daarover is meer interessants te vertellen en te leren dan u mogelijk denkt.

Tijdens het NGB-Najaarscongres van donderdag 5 oktober a.s. leveren diverse sprekers een bijdrage aan het thema van deze dag, waaronder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans.

In de middag kunt u kiezen uit uiteenlopende workshops, waaronder een excursie naar het geboortehuis van Thorbecke en een deelsessie over één van de meest in het oog springende grondrechten, het demonstratierecht. De dag wordt afgesloten met de jaarrede van onze voorzitter en een bijzonder optreden van Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer.

Naast het inhoudelijke programma verzorgt (wederom) een burgemeester het muzikaal intermezzo en is er voldoende tijd om elkaar informeel te ontmoeten.

NGB-voorzitter Liesbeth Spies en gastheer Peter Snijders van Zwolle nodigen u van harte uit om deze dag bij te wonen, in de geboortestad van Thorbecke. 
Burgemeesters kunnen zich via de knop hiernaast aanmelden. (Ziet u geen aanmeldknop? Dan dient u of uw secretariaat eerst in te loggen).